วัดถ้ำเสือ

เที่ยวกระบี่ที่ไหนดี on 1 Aug , 2015
วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : พระพุทธรูปใหญ่บนยอดเขา วัดถ้ำเสือ กระบี่

วัดถ้ำเสือ : ศาสนสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ ที่ฟังชื่อแล้วสิ่งแรกที่ท่านจะถามถึง แน่นอนคงไม่ใช่ที่เที่ยวทะเล ปะการัง หรือปลาหลากสีอย่างแน่นอน แต่คงต้องถามถึง เสือ ชื่อของวัดถ้ำเสือ กระบี่แห่งนี้นี่เอง ถูกต้องแล้วค่ะ! มีข้อสันนิษฐานว่าเคยมีเสืออาศัยบริเวณนี้ในอดีต แต่ในปัจจุบันไม่มีเสือปรากฏอยู่แล้ว บางข้อสันนิษฐานระบุว่าภายในถ้ำยังมีหินธรรมชาติรูปอุ้งเท้าเสือให้เห็นอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำเสือ แต่สัตว์ที่จะพบเห็นอย่างแน่นอนเป็นจำนวนมากบริเวณวัดถ้ำเสือ คือ ฝูงลิง ที่คุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี

วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : วัดถ้ำเสือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดกระบี่

วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : บันไดขั้นแรกของทางขึ้นสู่จุดสูงสุดของวัดถ้ำเสือ

ทางขึ้น-วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : บันไดทางขึ้นบนยอดเขาของ วัดถ้ำเสือ กระบี่

ทางขึ้น-วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : บันไดทางขึ้นบนยอดเขาของ วัดถ้ำเสือ กระบี่

แรกเริ่มวัดถ้ำเสือที่เที่ยว กระบี่ แห่งนี้ เกิดจากการปลีกวิเวกของพระธุดงค์รูปหนึ่ง ด้วยแรงศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ส่งผลให้กลายเป็นวัดในเวลาต่อมา

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ในสวนป่า ที่มีทั้งเพิงผาและโพรงถ้ำธรรมชาติ เหนือสุดของวัดต้องขึ้นบันไดถึง 1,237 ขั้น หากท่านขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว นอกจากจะได้สัมผัสรอยพระพุทบาทจำลองบนพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วแล้ว ท่านยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้ 360 องศา และบางส่วนของทะเลกระบี่อีกด้วย ดังนั้นจุดชมวิวของวัดถ้ำเสือ จึงกลายเป็นอีกที่เที่ยว กระบี่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง

วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : พระพุทธรูปใหญ่บนยอดเขา วัดถ้ำเสือ กระบี่

วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : วัดถ้ำเสื้อ จุดชมวิวเมืองกระบี่ แบบ 360 องศา

วัดถ้ำเสื้อ-กระบี่

ทัวร์สระมรกต : วัดถ้ำเสื้อ ศาสนสถาน บนยอดเขาที่จังหวัดกระบี่