เกาะทับ-เกาะหม้อ

เที่ยวกระบี่ที่ไหนดี on 5 Jul , 2015
ทะเลแหวก-ที่เที่ยวกระบี่

ทะเลแหวก : มองจาก เกาะไก่ เห็น เกาะหม้อ เกาะทับ

เกาะทับเกาะหม้อ : สองเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งจะเชื่อมถึงกัน ในช่วงน้ำทะเลลดลง ทำให้เห็นเป็นสันทรายขาวละเอียดได้อย่างชัดเจน และเมื่อน้ำทะเลลดลงต่ำสุดจะเห็น ทะเลแหวก ที่เกิดจากเชื่อมระหว่างสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ

โดยปกติบริเวณ เกาะทับและเกาะหม้อ จะเป็นจุดจอดของเรือหางยาวและเรือเร็วที่นำนักท่องเที่ยวมายัง?ทะเลแหวก กระบี่

เกาะทับ-ทะเลแหวก-กระบี่

เกาะทับ-ทะเลแหวก-กระบี่

เกาะหม้อ-ทะเลแหวก-กระบี่

เกาะหม้อ-ทะเลแหวก-กระบี่