อ่าวโล๊ะซามะ

อ่าวโล๊ะซามะ-ที่เที่ยวกระบี่-ดำน้ำตื้น
ทัวร์เกาะพีพี : อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำของโปรแกรมทัวร์ พีพี

อ่าวโล๊ะซามะ : หรือ เลาะสะมะ จุดดำน้ำ กระบี่ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะพีพี อ่าวแห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวมาหยาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวโล๊ะซามะจะมีสะพานโลหะแคบ ๆ ที่พาดผ่านช่องว่างระหว่างหุบเขาเชื่อมต่อไปยังอ่าวมาหยาได้ ปะการังบริเวรนี้ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก เมื่อเทียบกับอ่าวมาหยา และแน่นอนหากเป็นเที่ยวเกาะพีพี แต่ไม่ได้ดำน้ำที่จุดดำน้ำหลัก คืออ่าวโละซามะแห่งนี้แล้ว คงพูดได้ไม่เต็มปากว่ามาเที่ยวกระบี่แล้วแน่นอน นอกจากปะการังแล้วทางทิศเหนือของอ่าวโละซามะยังมีหาดทรายเล็กๆ นักท่องเที่ยวสามารถว่ายน้ำไปพักผ่อนนอนอาบแดดบริเวณนั้นได้อีกด้วย

อ่าวโล๊ะซามะ-ที่เที่ยวกระบี่-ดำน้ำตื้น
ทัวร์เกาะพีพี : อ่าวโล๊ซามะ น้ำทะเลใส ปะการังเพียบ
อ่าวโล๊ะซามะ-ดำน้ำกระบี่
ทัวร์เกาะพีพี : อ่าวโล๊ซามะ แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ สำหรับดำน้ำตื้น
อ่าวโล๊ะซามะ-ที่เที่ยวกระบี่
ทัวร์เกาะพีพี : อ่าวโล๊ซามะ ปะการังสวยๆ แห่งเกาะพีพีเล